Afbeelding
Header_blog_nietgereglementeerdsparen

Wat is het verschil tussen een gereglementeerde en een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Santander Consumer Bank
21/03/2022
3 minuten

Er bestaan twee soorten spaarrekeningen: gereglementeerde en niet-gereglementeerde. De meeste spaarrekeningen in België zijn gereglementeerd, ook die van Santander Consumer Bank. Maar kent u het verschil met een niet-gereglementeerde spaarrekening? En vooral: wat betekent dat voor u als spaarder? 

Vrijstelling belastingen

Bij een gereglementeerde spaarrekening is de interest gedeeltelijk vrijgesteld van belastingen. Is uw interest lager dan 980 euro, dan hoeft u geen roerende voorheffing te betalen. Voor interesten boven dat bedrag, betaalt u een roerende voorheffing van 15 procent.
Het fiscaal voordeel wordt berekend per persoon. Dit betekent dat het ook bij een gemeenschappelijke rekening van kracht blijft. Elke rekeninghouder is vrijgesteld voor 980 euro. Voor een gemeenschappelijke rekening met twee rekeninghouders ligt de grens dus op 1960 euro.

Hebt u verschillende gereglementeerde spaarrekeningen bij verschillende banken, dan moet u zelf de som maken. Als alle interesten samen meer dan 980 euro bedragen, moet u de interesten boven dat bedrag opnemen in uw belastingaangifte. 

Op een niet-gereglementeerde spaarrekening geldt de gedeeltelijke vrijstelling van belasting niet en betaalt u ook een hoger percentage aan roerende voorheffing. U betaalt zo 30 procent roerende voorheffing vanaf de eerste cent aan interest. 

Voorwaarden rente

In tegenstelling tot een niet-gereglementeerde spaarrekening, is een gereglementeerde spaarrekening voor rente gebonden aan een aantal voorwaarden die voor u belangrijk zijn. 

1. Getrouwheidspremie

De interest bij gereglementeerde spaarrekeningen moet verplicht uit twee delen bestaan: de basisrente en de getrouwheidspremie. De basisrente is verworven op dagbasis, dat wil zeggen vanaf de eerste dag dat uw geld op de rekening staat en voor elke bijkomende dag dat die som op de rekening blijft staan. De getrouwheidspremie is verworven voor bedragen die minimaal een jaar onaangeroerd op de rekening blijven staan. 

Voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen is die opsplitsing in twee delen niet verplicht.  De bank kan dan bijvoorbeeld beslissen om enkel de basisrente aan te bieden. 

2. Minimum- en maximumrente

Bij gereglementeerde spaarrekeningen moeten banken rekening houden met wettelijk vastgelegde minima voor de basisrente en de getrouwheidspremie. Zo moet de basisrente minimaal 0,01 procent zijn, en de getrouwheidspremie minimaal 0,10 procent

Op niet-gereglementeerde spaarrekeningen gelden die minima niet, waardoor de rente in theorie zelfs onder nul zou kunnen gaan. 

Daartegenover staat dat er ook maxima gelden voor de basisrente en getrouwheidspremie van gereglementeerde spaarrekeningen, terwijl die maxima voor rentepercentages niet gelden voor niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Niet-gereglementeerd sparen kan dus voordeliger uitvallen, vooral in tijden waar de rentevoeten hoog zijn.

3. Tijdstip uitbetaling

Een derde voorwaarde voor gereglementeerde spaarrekeningen, is dat getrouwheidspremies uitbetaald moeten worden per kwartaal. Concreet wil dat zeggen dat u telkens op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober de getrouwheidspremie op uw rekening ziet verschijnen. De basisrente wordt een keer per jaar uitbetaald, namelijk op 1 januari.

Aangezien niet-gereglementeerde spaarrekeningen niet verplicht zijn de opsplitsing te maken tussen basisrente en getrouwheidspremie, is er ook geen verplichting om vier keer per jaar die getrouwheidspremie uit te betalen: de uitbetalingsmodaliteiten zijn dan afhankelijk van het product zelf. 

Bescherming spaargeld

Spaargeld op zowel gereglementeerde als niet-gereglementeerde spaarrekeningen valt onder het depositogarantiestelsel. Als een bank failliet gaat, zorgt het Garantiefonds ervoor dat spaarders hun spaargeld terugkrijgen tot een bedrag van 100.000 euro per bank en per persoon. Het depositogarantiestelsel is gebaseerd op Europese wetgeving en geldt dus ook wanneer een bank onder de garantieregeling van een ander Europees land valt. Hebt u meer dan 100.000 euro aan spaargeld, dan kan u het risico beperken door uw geld te spreiden over verschillende banken. 

Welke spaarrekening kiest u?

Bij de keuze tussen gereglementeerd of niet-gereglementeerd sparen, kijkt u best welke voorwaarden voor u belangrijk zijn. Misschien vindt u bepaalde aspecten belangrijk die enkel te vinden zijn bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen, of misschien wil u minder afhankelijk zijn van getrouwheidspremies. Dan doet u er goed aan de voorwaarden van niet-gereglementeerde spaarrekeningen per product te vergelijken.

Door de gedeeltelijke vrijstelling van belasting en de verschillende belastingtarieven, moet u rekening houden met de nettobedragen om de rentes van gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekeningen te vergelijken.

 

Alle spaarrekeningen bij Santander Consumer Bank zijn gereglementeerd. Open een gratis online rekening en geniet van alle voordelen. 

Ontdek nu onze spaarrekeningen.