Vision Fix Vision Fix
Termijnrekening

Ontdek de Vision Fix termijnrekening

Spaar op een termijn die u past

Een interessante oplossing voor spaargeld dat u niet meteen nodig heeft?  Een vaste opbrengst na een vaste termijn – dat is duidelijk!

Vision Fix Vision Fix

Waarom Vision Fix?

Onze termijnrekening Vision Fix levert u na een vaste termijn een vaste opbrengst op. Deze opbrengst wordt bepaald op het moment dat u de termijnrekening opent: de rentevoet die dan geldt, blijft constant tot de vervaldag.

Santander Consumer Bank biedt vier termijnen aan. Het intekenbedrag bedraagt steeds minimaal € 1.000.

Bruto rente
2,75%
Netto rente
1,93%

Voor een periode van 1 jaar

Bruto rente
2,80%
Netto rente
1,96%

Voor een periode van 2 jaar

Bruto rente
2,60%
Netto rente
1,82%

Voor een periode van 3 jaar

Bruto rente
2,50%
Netto rente
1,75%

Voor een periode van 4 jaar

U moet al een spaarrekening hebben om een termijnrekening te kunnen openen.

Wat moet u weten over Vision Fix?

Wat is een termijnrekening?

Op een termijnrekening wordt uw spaargeld gedurende een vooraf bepaalde termijn geblokkeerd. De rentevoet die bij de opening van een termijnrekening wordt vastgesteld, blijft constant tot de eindvervaldag.

Wanneer u een termijnrekening opent, denk er dan aan dat termijnrekeningen geen gereglementeerde rekeningen zijn. Als u overschrijft van uw spaarrekening (Vision, Vision Plus en Vision Max) naar een Vision Fix termijnrekening, verliest u de getrouwheidspremie die u tot nu toe hebt opgebouwd.

Voor een termijnrekeningen bestaat er geen document essentiële informatie voor de spaarder, u kunt hier wel de Vision Fix productfiche vinden.

Belasting op termijnrekeningen

Het belastingregime voor gereglementeerde spaarrekeningen is niet van toepassing op termijnrekeningen.

De rente op een termijnrekening is niet vrijgesteld van roerende voorheffing. De interesten zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt en is in de toekomst aan verandering onderhevig. Wanneer we verwijzen naar het Belgische belastingstelsel dan bedoelen we het belastingstelsel dat van toepassing is op natuurlijke personen woonachtig in België.

Waar verwezen wordt naar een Belgisch belastingstelsel, moet dit begrepen worden als het belastingstelsel dat van toepassing is op een individuele klant die een Belgische ingezetene is.

Met welke voorwaarden moet u rekening houden?

Een termijnrekening openen bij Santander Consumer Bank is alleen mogelijk als u ook rekeninghouder bent van een spaarrekening bij onze bank. Deze rekening wordt beschouwd als de onderliggende rekening van de termijnrekening. Op de vervaldag van de termijnrekening worden  hierop zowel het intekenbedrag als de verworven rente automatisch gestort.
De minimale inleg bedraagt EUR 1 000 per termijndeposito en geen maximum. Extra betalingen op dezelfde rekening zijn niet toegestaan. Een klant kan maximaal 6 spaarrekeningen hebben, en er kunnen maximaal 12 termijndeposito’s worden gekoppeld aan één spaarrekening. Men kan dus maximaal 72 termijndeposito’s hebben per cliënt.
Aan het openen van een termijnrekening zijn geen kosten verbonden.

Wat als u uw termijnrekening vervroegd wil afsluiten?

De cliënt heeft het recht om de termijndeposito zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen. Hij kan dit herroepingsrecht uitoefenen gedurende 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van het contract door een aangetekende brief te sturen naar de hoofdzetel van de Bank.

In uitzonderlijke omstandigheden kan de cliënt een gedeeltelijke of volledige vervroegde afsluiting aanvragen. De cliënt moet dit aanvragen bij de Bank, en de Bank kan dan zelf beslissen om dit verzoek al dan niet in te willigen. De kosten van de vervroegde afsluiting worden door de Bank bepaald op basis van de kenmerken van het contract, de resterende looptijd en de marktomstandigheden, alsook rekening houdend met een minimumboete van 2% op de resterende looptijd. Rekening houdend met deze elementen is het mogelijk dat u uw startkapitaal niet terugkrijgt. Hierover kunt u de nodige info in de algemene voorwaarden terugvinden.

Zijn er ook risico’s aan een termijnrekening?

Faillissementsrisico
Santander Consumer Bank maakt deel uit van de Spaanse groep Banco Santander. Uw spaargeld is tot 100.000 euro per spaarder beschermd door de Spaanse depositogarantie. Spaargeld boven een bedrag van 100.000 euro is niet beschermd. In geval van een (dreigend) faillissement kan spaargeld boven 100.000 euro mogelijk geheel of gedeeltelijk verloren gaan of worden omgezet in aandelen (bail-in).

Inflatierisico
Door de aanhoudende stijging van de prijzen kan het zijn dat uw gespaarde geld aan waarde verliest.

Wat kan u doen als u vragen of een klacht heeft?

Een vraag in verband met onze rekeningen? Bekijk eerst even onze veelgestelde vragen of contacteer onze klantendienst.

Lukt het niet een oplossing uit te werken samen met onze klantendienst? Mail dan naar klachten@santanderconsumerbank.be of ombudsman@ombudsfin.be.

Onze termijnrekeningen vallen onder het Belgisch recht.

Bereken uw rente

Kiest u best voor Vision Fix, of zijn er andere spaarproducten die interessanter zijn? Met behulp van de spaarsimulator berekent u in een paar klikken uw opbrengst.

Interessante rentes

De spaarproducten van Santander Consumer Bank bieden klanten een fair rendement. Bereken zelf op basis van uw spaarbedrag en de gekozen spaarperiode wat uw opbrengst kan zijn.

Bereken uw rente

Kiest u best voor Vision Fix, of zijn er andere spaarproducten die interessanter zijn? Met behulp van de spaarsimulator berekent u in een paar klikken uw opbrengst.

Interessante rentes

De spaarproducten van Santander Consumer Bank bieden klanten een fair rendement. Bereken zelf op basis van uw spaarbedrag en de gekozen spaarperiode wat uw opbrengst kan zijn.


Resultaat

Op de gekoppelde spaarrekening wordt jaarlijks rente uitgekeerd

Bedrag

€ 0,00

Netto rente

€ 0,00

Roerende voorheffing = 30%

Totaal

€ 0,00

Hoe opent u een Vision Fix termijnrekening?

Een termijnrekening openen kan snel en eenvoudig via de beveiligde klantenzone ‘mijn Spaarrekeningen’.

Nog geen klant?
Nog geen klant?

U heeft eerst een spaarrekening bij Santander Consumer Bank nodig. Daarna kunt u via de beveiligde klantenzone een termijnrekening openen.

Wel al klant?
Wel al klant?

Heeft u al een spaarrekening bij Santander Consumer Bank? Dan kunt u een termijnrekening via de beveiligde klantenzone ‘mijn spaarrekeningen' openen.