Wat kan u doen als u een klacht hebt?

Santander Consumer Bank stelt alles in het werk voor uw tevredenheid. Ondervindt u problemen tijdens het gebruik van onze diensten of heeft u een opmerking? Contacteer onze klantenservice op 02/588 96 26. Onze adviseurs proberen een adequate oplossing te vinden voor uw probleem binnen de kortst mogelijke tijd.

Als u ondanks alle inspanningen van onze klantendienst ontevreden bent en een klacht wilt formuleren, kunt u contact opnemen met onze klachtendienst via email naar: klachten@santanderconsumerbank.be

Als de voorgestelde oplossing u onaanvaardbaar lijkt, kunt u een klacht sturen naar Ombudsfin, een onafhankelijke bemiddelingsdienst :  

  • via e-mail naar: Ombudsman@Ombudsfin.be
  • per post naar:

Ombudsfin
North Gate II 
Avenue Roi Albert II, 8 boite 2
1000 Bruxelles

Voor meer informatie kan u terecht op www.ombudsfin.be

Opmerking: het advies van deze dienst is niet bindend, noch voor u als klant, noch voor de bank.