Ontdek onze termijnrekening

Investeer in de toekomst

Op een termijnrekening zet u een bedrag voor een bepaalde termijn vast, tegen een op voorhand afgesproken rentevoet. Een interessante oplossing voor geld dat u niet meteen nodig heeft!

termijnrekening headertermijnrekening header

Vision Fix

De termijnrekening van Santander Consumer Bank

Wij bieden naast spaarrekeningen ook een termijnrekening aan.
U kunt ervoor kiezen om uw geld voor een termijn van 1 tot 4 jaar vast te zetten.

Vision Fix

Termijnrekening van 1 tot 4 jaar

Een interessante oplossing voor geld dat u niet meteen nodig heeft.

Ontdek Vision Fix

Wat zijn de voordelen van Vision Fix?

  • Opbrengst op voorhand bekend
  • Vaste rentevoet
  • Vaste duurtijd
  • Onder depositogarantie
termijnrekening vision-fixvision fix product info
Wat moet u weten ?

over de termijnrekening van Santander Consumer Bank

Wat is een termijnrekening?

Op een termijnrekening wordt uw spaargeld gedurende een vooraf bepaalde termijn geblokkeerd. De rentevoet die bij de opening van een termijnrekening wordt vastgesteld, blijft constant tot de eindvervaldag.

De rente op een termijnrekening is niet vrijgesteld van roerende voorheffing. De interesten zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt en is in de toekomst aan verandering onderhevig. Wanneer we verwijzen naar het Belgische belastingstelsel dan bedoelen we het belastingstelsel dat van toepassing is op natuurlijke personen woonachtig in België.

Voor een termijnrekeningen bestaat er geen document essentiële informatie voor de spaarder, u kunt hier wel de Vision Fix productfiche vinden.

Wie is Santander Consumer Bank?

Santander Consumer Bank is een merk van het Belgisch bijkantoor van Santander Consumer Finance (Spaans recht) en maakt deel uit van het internationale Banco Santander, één van de grootste financiële groepen ter wereld.

Met welke voorwaarden moet u rekening houden?

Een termijnrekening openen bij Santander Consumer Bank is alleen mogelijk als u ook rekeninghouder bent van een spaarrekening bij onze bank. Deze rekening wordt beschouwd als de onderliggende rekening van de termijnrekening. Op de vervaldag van de termijnrekening worden  hierop zowel het intekenbedrag als de verworven rente automatisch gestort.
Het intekenbedrag om een termijnrekening te openen bedraagt minimaal € 1.000. Per termijnrekening wordt slechts één betaling aanvaard. Extra betalingen op dezelfde rekening zijn niet toegestaan. Aan het openen van een termijnrekening zijn geen kosten verbonden.

Wat als u uw termijnrekening vervroegd wil afsluiten?

De cliënt heeft het recht om de termijndeposito zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen. Hij kan dit herroepingsrecht uitoefenen gedurende 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van het contract door een aangetekende brief te sturen naar de hoofdzetel van de Bank.

In uitzonderlijke omstandigheden kan de cliënt een gedeeltelijke of volledige vervroegde afsluiting aanvragen. De cliënt moet dit aanvragen bij de Bank, en de Bank kan dan zelf beslissen om dit verzoek al dan niet in te willigen. De kosten van de vervroegde afsluiting worden door de Bank bepaald op basis van de kenmerken van het contract, de resterende looptijd en de marktomstandigheden, alsook rekening houdend met een minimumboete van 2% op de resterende looptijd. Rekening houdend met deze elementen is het mogelijk dat u uw startkapitaal niet terugkrijgt. Hierover kunt u de nodige info in de algemene voorwaarden terugvinden.

Zijn er ook risico’s aan een termijnrekening?

Faillissementsrisicio:
Santander Consumer Bank maakt deel uit van de Spaanse groep Banco Santander. Uw spaargeld is tot 100.000 euro per spaarder beschermd door
de Spaanse depositogarantie. Spaargeld boven een bedrag van 100.000 euro is niet beschermd. In geval van een (dreigend) faillissement kan spaargeld boven 100.000 euro mogelijk geheel of gedeeltelijk verloren gaan of worden omgezet in aandelen (bail-in).

Inflatierisico:
Door de aanhoudende stijging van de prijzen kan het zijn dat uw gespaarde geld aan waarde verliest.

Wat kan u doen als u vragen of een klacht heeft?

Een vraag in verband met onze rekeningen? Bekijk eerst even onze veelgestelde vragen of contacteer onze klantendienst.

Lukt het niet een oplossing uit te werken samen met onze klantendienst? Mail dan naar klachten@santanderconsumerbank.be of ombudsman@ombudsfin.be.

Onze termijnrekeningen vallen onder het Belgisch recht.

Waarom kiezen voor een termijnrekening?

Een termijnrekening is een ideale manier om geld dat u niet meteen nodig heeft te sparen met een vooraf gekend rendement.

Waarom kiezen voor een termijnrekening? Waarom kiezen voor een termijnrekening?

Vaste opbrengst

Bij het openen van de termijnrekening is uw opbrengst na de afgesproken termijn gekend. Geen verrassingen.

Vaste rentevoet

In tegenstelling tot de rentevoet van een spaarrekening, staat de rentevoet van een termijnrekening vast. Geen schommelingen.

Eenvoudig openen

Een termijnrekening is makkelijk online vanuit uw beveiligde zone of de mobiele app te openen. Geen rompslomp.

Geen kosten

Een termijnrekening is volledig gratis. Geen kosten.

Vision Fix:

Kies uw termijn

Bij Santander Consumer Bank kunt u kiezen tussen een termijn van 1 tot 4 jaar. Op die manier laat u het spaargeld dat u niet meteen nodig heeft net zo lang renderen als u wil.


Ontdek meer
Looptijd Bruto-rente Netto-rente
1 jaar 2,75% 1,93%
2 jaar 3,30% 2,31%
3 jaar 3,30% 2,31%
4 jaar 2,80% 1,96%
Looptijd 1 jaar
Bruto 2,75%
Netto 1,93%
Looptijd 2 jaar
Bruto 3,30%
Netto 2,31%
Looptijd 3 jaar
Bruto 3,30%
Netto 2,31%
Looptijd 4 jaar
Bruto 2,80%
Netto 1,96%