Ondek onze Spaarrekeningen Ondek onze Spaarrekeningen

Ontdek onze spaarrekeningen

Kiezen voor veiligheid

Onverwachte omstandigheden of plotse opportuniteiten? Door te sparen op een spaarrekening heeft u steeds een veilige buffer achter de hand. Santander Consumer Bank biedt u verschillende spaaroplossingen, zo kan u sparen zoals u dat wil.

Ondek onze Spaarrekeningen Ondek onze Spaarrekeningen
Sparen op korte termijn?
Sparen op korte termijn?

Minder dan een jaar

Sparen op langere termijn?
Sparen op langere termijn?

Meer dan een jaar

Sparen met getrapte rente?
Sparen met getrapte rente?

Voor een hoger spaarbudget

Vision, de spaarrekening voor korte termijn

U spaart voor een doel op korte termijn? Op onze Vision spaarrekening krijgt u een interessante basisrente vanaf de eerste dag. 

Vision Vision
Vision
Categorie A
Basisrente *
1,60%
Getrouwheidspremie * 0,40%
Ideale spaarhorizon < 12 maanden
Kosten Gratis
Beperkingen Geen
* De basisrente wordt verdiend vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort tot de dag dat het wordt opgenomen. De getrouwheidspremie wordt enkel verdiend op bedragen die gedurende minstens 12 maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan.

Vision Plus, laat je spaargeld op de lange termijn groeien

Heeft u uw spaargeld niet meteen nodig? Door minimaal 12 maanden te sparen op een Vision Plus spaarrekening optimaliseert u uw rendement.

Vision Plus Vision Plus
Vision Plus
Categorie A
Basisrente * 1,05 %
Getrouwheidspremie * 1,80 %
Ideale spaarhorizon > 12 maanden
Kosten Gratis
Beperkingen Geen
* De basisrente wordt verdiend vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort tot de dag dat het wordt opgenomen. De getrouwheidspremie wordt enkel verdiend op bedragen die gedurende minstens 12 maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan.

Vision Max, een rente op maat van uw spaargeld

Onze beste rente voor een spaarbedrag tussen 125.000 en 300.000 euro.

vision max Vision Max
Vision Max
Categorie B

tot en met €124.999,99

Basisrente *

Getrouwheidspremie *

 

0,05 %

1,80 %

van €125.000 tot en met €300.000

Basisrente *

Getrouwheidspremie *

 

1,20 %

1,80 %

vanaf €300.000,01

Basisrente *

Getrouwheidspremie *

 

0,05 %

1,80 %

* De basisrente wordt verdiend vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort tot de dag dat het wordt opgenomen. De getrouwheidspremie wordt enkel verdiend op bedragen die gedurende minstens 12 maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan. Merk op dat als het gespaarde bedrag minder is dan € 125.000 of meer dan € 300.000, het toegepaste basistarief wordt verlaagd van 1,20% naar 0,05% over het gehele gestorte bedrag.

Wettelijke informatie

Over de spaarrekeningen van Santander Consumer Bank

Onbegrensd, gratis en fiscaal voordelig

Vision, Vision Plus en Vision Max zijn gratis online spaarrekeningen met een onbeperkte looptijd, zodat u zelf de looptijd en het bedrag van uw spaargeld kunt kiezen. Er is geen minimale of maximale inleg op onze spaarrekeningen.
Omdat deze spaarrekeningen gereglementeerd zijn, betaal je voor het inkomstenbelastingjaar 2024 geen belasting op rente van minder dan €1.020 (€2.040 als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont). Op interesten boven dit bedrag betaal je 15% roerende voorheffing.
Het belastingregime is van toepassing op Belgische particuliere klanten. Onze spaarrekeningen vallen onder het Belgische recht.

Hoe zit het met de spaarrentes?

Spaarrentes worden berekend op jaarbasis. Op onze website vindt u steeds de correcte rentevoeten. Verandert er iets? Dan ontvangt u tijdig een mailtje met meer info.

Meer info over onze spaarrentes vindt u op onze website.

Zijn er ook risico's?

Santander Consumer Bank is een merk van het Belgisch bijkantoor van Santander Consumer Finance (Spaans recht).
Faillissementsrisico: 
Uw spaargeld is tot 100.000 euro per spaarder beschermd door de Spaanse depositogarantie. Spaargeld boven een bedrag van 100.000 euro is niet beschermd. In geval van (dreigend) faillissement kan spaargeld boven 100.000 euro mogelijk geheel of gedeeltelijk verloren gaan of worden omgezet in aandelen (bail-in). Meer informatie over het depositogarantiestelsel
Risico van inflatie:
Hou rekening met het inflatierisico. De aanhoudende stijging van de prijzen kan ervoor zorgen dat het gestorte geld aan waarde verliest.

Vragen over uw spaarrekening?

Een vraag in verband met onze rekeningen? Bekijk eerst even onze veelgestelde vragen of contacteer onze klantendienst.

Lukt het niet een oplossing uit te werken samen met onze klantendienst? Mail dan naar klachten@santanderconsumerbank.be 
of ombudsman@ombudsfin.be.

Essentiële informatie voor spaarders

Bij elke spaarrekening hoort een document met essentiële informatie voor spaarders (VisionVision Plus & Vision Max.)

Gelieve dit door te lezen voor u een spaarrekening opent.

Categorieën spaarrekeningen

Onze Vision en Vision Plus spaarrekeningen zijn categorie A spaarrekeningen. Vision Max is een categorie B spaarrekening.

Raadpleeg de Wikifin-pagina voor meer informatie over de categorieën.

Meer informatie over rentetarieven

Onze spaarrekeningen bieden een rente en een loyaliteitsbonus. Geld kan op elk moment worden opgenomen.
De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag van de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.
Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven tarieven.
Kosten: opening/afsluiting/jaarlijkse afrekening eventuele postverzendingskosten en andere kosten: gratis

Bereken uw voordeel Bereken uw voordeel

Bereken uw voordeel

Met onze spaarvergelijker kan u op elk moment de spaarrekeningen van Santander Consumer Bank vergelijken met die van andere Belgische banken. Met deze vergelijker maakt u ook een simulatie van uw spaarplannen.

Bereken uw voordeel Bereken uw voordeel