Vision Plus Vision Plus

Ontdek de Vision Plus spaarrekening

Sparen op langere termijn

Beschikt u over spaargeld dat u niet meteen nodig heeft? Dan is onze Vision Plus spaarrekening een aanrader. Die spaarrekening biedt u een aantrekkelijke getrouwheidspremie voor spaargeld dat u minimum 12 maanden onaangeroerd laat staan.

Vision Plus Vision Plus

Wat moet u weten over Vision Plus?

Onbegrensd, gratis en fiscaal voordelig

Vision Plus is een gratis online spaarrekening met onbeperkte looptijd, waarbij u zelf kiest hoelang en hoeveel u spaart. Er is geen minimale of maximale inleg op onze spaarrekeningen.
Omdat deze spaarrekening gereglementeerd is, betaal je voor het inkomstenbelastingjaar 2024 geen belasting op interesten van minder dan €1.020 (€2.040 als u getrouwd bent of wettelijk samenwoont). Op interesten boven dit bedrag betaal je wel 15% roerende voorheffing.
Het belastingregime is van toepassing op Belgische particuliere klanten.
Onze spaarrekeningen vallen onder het Belgische recht.

Hoe zit het met de spaarrentes?

Spaarrentes worden berekend op jaarbasis. De basisrente wordt verdiend vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort tot de dag dat het wordt opgenomen. De getrouwheidspremie wordt enkel verdiend op bedragen die gedurende minstens 12 maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan.

Op onze website vindt u steeds de correcte rentevoeten. Verandert er iets? Dan ontvangt u tijdig een mailtje met meer info. Meer info over onze spaarrentes vindt u op onze website.

Categorie spaarrekening

De gereglementeerde spaarrekening Vision Plus behoort tot categorie A van de spaarrekeningen.

Raadpleeg de Wikifin-pagina voor meer informatie over de categorieën.

Zijn er ook risico's?

Santander Consumer Bank is een merk van het Belgisch bijkantoor van Santander Consumer Finance (Spaans recht).
Faillissementsrisico:
Santander Consumer Bank maakt deel uit van de Spaanse groep Banco Santander. Uw spaargeld is tot 100.000 euro per spaarder beschermd door de Spaanse depositogarantie. Spaargeld boven een bedrag van 100.000 euro is niet beschermd. In geval van een (dreigend) faillissement kan spaargeld boven 100.000 euro mogelijk geheel of gedeeltelijk verloren gaan of worden omgezet in aandelen (bail-in).
Inflatierisico:
Hou rekening met het inflatierisico. Door de aanhoudende stijging van de prijzen kan het zijn dat uw gespaarde geld aan waarde verliest.

Vragen in verband met Vision Plus?

Een vraag in verband met onze rekeningen? Bekijk eerst even onze veelgestelde vragen of contacteer onze klantendienst.

Lukt het niet een oplossing uit te werken samen met onze klantendienst? Mail dan naar klachten@santanderconsumerbank.be of ombudsman@ombudsfin.be.

Onze spaarrekeningen vallen onder het Belgisch recht.

Essentiële informatie voor spaarders

Bij elke spaarrekening hoort een document met essentiële informatie voor spaarders, gelieve dit door te lezen voor u een spaarrekening opent.

Meer informatie over rentetarieven

Onze spaarrekeningen bieden een rente en een loyaliteitsbonus. Geld kan op elk moment worden opgenomen.
De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag van de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.
Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven tarieven.
Kosten: opening/afsluiting/jaarlijkse afrekening eventuele postverzendingskosten en andere kosten: gratis

Waarom kiezen voor Vision Plus?

Vision Plus is een online gereglementeerde spaarrekening met onbepaalde looptijd die u een aantrekkelijke opbrengst biedt op bedragen die 12 maanden onaangeroerd op de spaarrekening blijven staan.

Wat Vision Plus onderscheidt van onze andere spaarrekeningen, is de hoge getrouwheidspremie. Daardoor is Vision Plus een interessante oplossing voor spaargeld dat u niet op korte termijn nodig heeft. Verkiest u een spaarrekening met een hogere basisrente? Neem dan een kijkje naar onze andere spaarrekeningen.

* De basisrente wordt verdiend vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort tot de dag dat het wordt opgenomen. De getrouwheidspremie wordt enkel verdiend op bedragen die gedurende minstens 12 maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan.

Vision Plus
Sparen op de langere termijn
Basisrente * 1,05%
Getrouwheidspremie * 1,80%
Ideale spaarhorizon > 12 maanden
Kosten Geen
Beperkingen Geen

Bereken uw rente

Moet je voor Vision Plus kiezen of zijn er andere, aantrekkelijkere spaarproducten? Gebruik de spaarsimulator om in een paar klikken uw rendement te berekenen. De spaarproducten van Santander Consumer Bank bieden u een eerlijk rendement.

Interessante rentes

Het resultaat van de simulator houdt geen rekening met mogelijke veranderingen in rentetarieven gedurende de geselecteerde periode, noch met kosten of belastingen. Het resultaat is gebaseerd op de aanname dat het door de klant gekozen bedrag gedurende de gekozen periode zonder onderbreking op de rekening blijft staan. De basisrente wordt verworven vanaf de eerste dag, de getrouwheidspremie wordt verworven op het bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde spaarrekening blijft staan.

Hoe opent u een Vision Plus spaarrekening?

Een Vision Plus rekening openen kan snel en eenvoudig via onze website. Om een spaarrekening bij Santander Consumer Bank te openen hebt u een referentierekening nodig. Dit is een zichtrekening op uw naam bij een andere Belgische bank.

Een spaarrekening openen in 1-2-3

De snelste manier om een Vision Plus rekening te openen is via itsme®. Daarnaast kan u ook een spaarrekening openen via uw e-ID en een kaartlezer of met een formulier dat u online invult, afdrukt en nadien per post opstuurt. In dit geval betalen wij de portkosten van uw zending. Aan u de keuze!

Meer info over het openen van een spaarrekening >

 

itsme®
itsme®

Stap 1

Download de itsme®-app op uw smartphone en maak deze klaar voor gebruik.

Stap 2

Houd de gegevens van uw zichtrekening klaar die u wil gebruiken als referentierekening.