Afbeelding
Roerende voorheffing

Roerende voorheffing: wat betekent dat voor mijn geld op een spaarrekening?

Santander Consumer Bank
25/03/2024
3 minuten

Wat is roerende voorheffing?

Roerende voorheffing is een belasting op interesten en dividenden. Dat zijn de inkomsten die u ontvangt uit roerende goederen, zoals spaarrekeningen, obligaties en aandelen. In 2024 bedraagt de roerende voorheffing 15% voor een gereglementeerde spaarrekening en 30% voor alle andere roerende opbrengsten, zoals de rente van termijnrekeningen en dividenden.

Veelgestelde vragen over roerende voorheffing

Kan ik een vrijstelling van roerende voorheffing bekomen?

Dat kan! Wie spaart op een gereglementeerde spaarrekening, krijgt een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste 1.020 euro aan spaarinteresten (inkomstenjaar 2024).

Hoe wordt dat belastingvoordeel berekend bij een gemeenschappelijke spaarrekening?

Het plafond van de vrijstelling van roerende voorheffing geldt per persoon. Bij een gemeenschappelijke spaarrekening krijgen dus zowel u als uw partner of mederekeninghouder een vrijstelling van 1.020 euro (samen 2.040 euro).

Kan ik aan de roerende voorheffing ontsnappen door mijn geld over verschillende banken te spreiden?

Neen, de vrijstelling geldt per persoon en niet per rekening of per bank. Bij uw belastingaangifte moet u de inkomsten van al uw spaarrekeningen samen opgeven. Liggen die hoger dan het vrijgestelde deel, dan betaalt u op het niet-vrijgestelde bedrag 15% roerende voorheffing.

Betaal ik ook belasting op de spaarrekeningen van mijn kinderen?

Ja, u moet de inkomsten op de spaarrekeningen van uw minderjarige kinderen bij de inkomsten van uw eigen spaarrekeningen rekenen. Bedraagt de gezamenlijke spaarinterest meer dan 1.020 euro of 2.040 euro bij koppels, dan betaalt u 15% roerende voorheffing op het deel boven het vrijgestelde bedrag.

Hoe geef ik de inkomsten van mijn spaargeld aan?

Hebt u een of meer spaarrekeningen bij eenzelfde bank, dan hoeft u de interest niet aan te geven. De bank houdt automatisch de roerende voorheffing in en stort die door naar de fiscus. Spaart u op verschillende spaarrekeningen bij verschillende banken, dan moet u zelf uitrekenen of u roerende voorheffing verschuldigd bent. U doet dat door alle interesten op te tellen en 1.020 euro per rekeninghouder van het totaal af te trekken. Het verschil is het totale niet-vrijgestelde bedrag. Dat vult u in op uw belastingaangifte.

Open een gratis spaarrekening

Santander Consumer Bank biedt drie verschillende gereglementeerde spaarrekeningen aan. Start met sparen en geniet van het fiscale voordeel.