Afbeelding
Man met computer en rekenmachine
De roerende voorheffing: wat betekent dit voor spaarders ?
Santander Consumer Bank
10/08/2020
4 minuten

De bedragen in deze blog verwijzen naar de situatie in 2020. Hou er rekening mee dat de roerende voorheffing en de vrijstelling ervan steeds kunnen aangepast worden door de wetgever.

Wat is roerende voorheffing?

Roerende voorheffing is een belasting op interesten en dividenden. Dit zijn de inkomsten die u ontvangt uit roerende goederen (spaarrekeningen, obligaties en aandelen). In 2020 bedraagt die 15% voor gereglementeerde spaarrekeningen en 30% voor alle andere roerende opbrengsten (opbrengsten uit termijnrekeningen, dividenden ...).

Kan ik vrijgesteld worden van de roerende voorheffing?

Dat kan! Wie spaart op een gereglementeerde spaarrekening, krijgt een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste 990 euro aan interesten (inkomstenjaar 2020).

Wie spaart op een gereglementeerde spaarrekening, krijgt een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste 990 euro aan interesten (inkomstenjaar 2020).

Wij hebben een gemeenschappelijke spaarrekening. Hoe wordt het fiscale voordeel dan berekend?

Het plafond van de vrijstelling van roerende voorheffing geldt per persoon. Concreet betekent dit dat zowel u als uw partner of mederekeninghouder een vrijstelling van 990 euro (samen 1.980 euro) krijgen.

Kan ik aan de roerende voorheffing ontsnappen door mijn geld over verschillende banken te spreiden?

Neen, de vrijstelling geldt per persoon en niet per rekening of per bank. Bij uw belastingaangifte moet u de inkomsten van al uw spaarrekeningen samen opgeven. Liggen die hoger dan het vrijgestelde deel, dan moet u op het bedrag dat niet vrijgesteld wordt een belasting van 15% betalen.

Worden de spaarrekeningen van mijn kinderen belast?

Ja. De inkomsten op de spaarrekeningen van uw minderjarige kinderen moeten bij de inkomsten van uw eigen spaarrekeningen gerekend worden. Bedraagt de gezamenlijke interest meer dan 990 euro of 1980 euro bij koppels, dan moet u een belasting van 15% betalen op het deel boven het vrijgestelde bedrag.

Hoe moet de roerende voorheffing aangegeven worden?

Wie het voorbije jaar meer dan 990 euro per persoon aan interest ontving, moet hierop een belasting betalen. Hoe u dit aangeeft, hangt af van de spreiding van uw spaargeld:

  • Hebt u één spaarrekening of meerdere spaarrekeningen bij eenzelfde bank, dan hoeft u de interest niet aan te geven. De bank houdt automatisch de roerende voorheffing in en stort deze door naar de fiscus.
  • Spaart u op verschillende rekeningen bij verschillende banken, dan moet u zelf uitrekenen of u roerende voorheffing moet betalen. U doet dit door alle interesten op te tellen en 990 euro per rekeninghouder van dit totaal af te trekken. Het verschil vult u in op uw belastingaangifte.

Open een spaarrekening

Santander Consumer Bank biedt gereglementeerde spaarrekeningen aan. Start met sparen en geniet van het fiscale voordeel.