Afbeelding
Studenten die zitten op een bank

Banco Santander: een bank die geeft om de wereld

Santander Consumer Bank
07/08/2020
3 minuten

Op de klimaattop in Parijs in 2015 stelde de Verenigde Naties haar 17 Sustainable Development Goals (SDG) voor. Deze 17 doelen willen het welzijn van de mens en de planeet verhogen. Sinds de bekendmaking van deze SDG’s sprongen tal van sectoren mee op de kar. Ook de banksector blijft niet achter, met Santander als één van de voortrekkers van Responsible Banking.

Met de term Responsible Banking geven banken aan dat zij zeer bewust hun verantwoordelijkheid opnemen en actief willen meewerken aan verandering. Santander startte hier al jaren geleden mee en heeft hiervoor intussen verschillende langetermijnprogramma’s lopen. Zo investeren we de komende jaren onder andere in onderwijs, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

We investeren de komende jaren onder andere in onderwijs, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Onderwijs als motor voor welvaart

Santander werkt al meer dan 20 jaar samen met universiteiten over de hele wereld. We investeren in studenten door middel van studiebeurzen en steunprogramma’s voor student-ondernemers. Onderwijs is de motor van alle welvaart. Daarom zetten we lokale projecten op in landen waar het economisch minder goed gaat. Binnen deze projecten is er speciale aandacht voor financieel onderwijs, zodat kinderen en jongeren later met kennis van zaken kunnen meewerken aan de opbouw van meer welvaart in hun land.

De duurzaamheid een duwtje in de rug

Met de Responsible Banking-strategie geven banken aan dat ze extra kapitaal wil vrijmaken voor verantwoorde en duurzame projecten. In dit kader ontwikkelden we bij Santander financiële producten en diensten die de CO2-vrije economie een duwtje in de rug kunnen geven. Concreet ondersteunen we onder andere projecten rond hernieuwbare energie en het verbeteren van de energie-efficiëntie.

De strijd tegen armoede

Als grootbank is het onze plicht om mee de armoede uit de wereld te helpen. We geloven dat financiële inclusie een antwoord op heel wat problemen kan zijn. Daarom proberen we meer mensen toegang te geven tot financiële diensten en investeren we ook in financieel onderwijs.

Daarnaast helpen we ondernemers zonder startbudget graag op weg. In bepaalde delen van de wereld is een zaak starten zonder inkomen niet evident. Zonder ondernemerschap wordt de vicieuze armoedecirkel in bepaalde gemeenschappen echter moeilijk doorbroken. Dankzij microkredieten aan startende ondernemers kunnen we wereldwijd de economische groei en sociale welvaart stimuleren.

Het verhaal van Majed

In 2015 vluchtte Majed met zijn familie uit Syrië, weg van de oorlog. Majed studeerde Engels aan de universiteit van Damascus en zag door de conflicten in zijn thuisland zijn toekomst in rook opgaan. Zijn familie ging op zoek naar een veiliger leven in Spanje, waar een tante als dokter aan de slag was. Wat volgde was een helse boottocht, een verblijf in een asielcentrum en een lange administratieve tocht om asiel te krijgen.

Maar Majed liet de moed niet zakken. Hij leerde de taal en zocht, gepassioneerd door de wereld van de cinema, contact met enkele filmproducenten. Hij kon aan de slag als vertaler en cameraman bij ‘Nacido en Siria’, een documentaire over Syrië die later een filmprijs zou winnen. Na deze ervaring droomde hij ervan om Film te gaan studeren aan de Camilo José Cela Universiteit en diende een aanvraag in voor een studiebeurs voor vluchtelingen.

Tot zijn grote vreugde werd Majed uitgekozen. De studiebeurzen worden gefinancierd door Santander, die op deze manier vluchtelingen wil helpen om hun leven terug op te bouwen. Maar voor Majed stopt het daar niet. Naast de studiebeurs kreeg hij ook een stageplaats bij ons. Zo leert hij het leven op de arbeidsmarkt kennen en kan hij zijn professionele loopbaan starten met al heel wat nuttige praktijkervaring.

Voor Santander is Responsible Banking geen loos begrip. Ontdek meer over ons maatschappelijke engagement op onze website.