Afbeelding
Padlock over EU map, GDPR metaphor

Hoe zorgt de AVG (GDPR) voor een betere bescherming van uw persoonsgegevens?

Santander Consumer Bank
04/02/2019
4 minuten

De AVG, ook wel GDPR genoemd, geeft EU-burgers meer controle over hun persoonlijke gegevens. Bovendien verplicht deze nieuwe wetgeving bedrijven die gegevens verwerken om meer verantwoording af te leggen. In dit artikel lichten we toe welke impact de AVG heeft op gewone burgers.

Wat is de AVG (GDPR)?

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht sinds mei 2018. De AVG werd ontworpen om de gegevensbeschermingswetgeving in alle Europese lidstaten te harmoniseren.

In de meeste gevallen zorgt deze wetgeving voor een aanzienlijke verbetering van de bescherming die burgers kunnen verwachten van bedrijven die hun persoonsgegevens verwerken. Bedrijven hebben dan weer extra verplichtingen om burgers in te lichten over de manier waarop hun gegevens worden verwerkt. Daarnaast krijgen bedrijven hogere boetes wanneer ze de wetgeving niet naleven.

Is de AVG hetzelfde als cyberbeveiliging?

Zowel de AVG als cyberbeveiliging is ontworpen om onder meer uw gegevens te beschermen.

De AVG en cyberbeveiliging hebben gemeenschappelijke kenmerken, maar zijn geen equivalenten. Verre van zelfs. Persoonsgegevens die worden verwerkt door derden, worden beschermd door de AVG. Desalniettemin moet u zelf maatregelen nemen om o.a. uw gegevens te beschermen in uw privésfeer.

De AVG is de wetgeving die bepaalt hoe uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Zo mogen organisaties uw gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan derden. Bovendien zijn ze verplicht om u (en de autoriteiten) onmiddellijk in te lichten wanneer uw gegevens zijn gestolen.

Cyberbeveiliging bestaat op zijn beurt uit een aantal technieken om uw gegevens, apparaten (o.a. laptops, tablets en telefoons) en geld te beschermen tegen online misbruik. Die technieken omvatten een aantal 'best practices' (bijv. verschillende wachtwoorden gebruiken voor verschillende online services) en technologische maatregelen (zoals antivirussoftware). Op die manier kunt u cybercriminelen een halt toeroepen.

In dit artikel vind u meer informatie over de belangrijkste principes van cyberbeveiliging.

Welke impact heeft de AVG op u?

De AVG is een veelomvattende wetgeving die tal van gevolgen heeft voor uw activiteiten online. Als consument hoef u gelukkig niks te doen om gebruik te maken van de verbeterde rechten zoals bepaald in de AVG. U heeft bijvoorbeeld het recht om te weten hoe een organisatie uw gegevens zal gebruiken.

Mogelijk wilt die organisatie o.a. uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, uw gegevens verkopen aan derden of uw gegevens (en die van miljoenen anderen) analyseren met software om trends of patronen vast te stellen. Kan dat volgens u niet door de beugel, dan kun u dankzij de AVG bezwaar aantekenen tegen of om de beperking vragen van bepaalde verwerkingswijzen. U kunt zelfs vragen om uw persoonsgegevens volledig te laten wissen.

In het geval van geautomatiseerde verwerking kunt u eisen dat beslissingen niet zomaar worden gegenereerd door een machine, maar worden nagekeken door een persoon.

Wat als de AVG wordt geschonden?

De boetes voor niet-naleving van de AVG zijn hoog. Bedrijven kunnen boetes krijgen tot 4% van hun jaarlijkse totale omzet of € 20 miljoen.

Bovendien hebben EU-burgers volgens de AVG recht op schadeloosstelling als ze denken dat hun gegevensrechten geschonden zijn. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen bij de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Vervolgens kunt u een gerechtelijke klacht indienen tegen het bedrijf in kwestie. Ten slotte kunt u ook een gerechtelijke klacht indienen tegen de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan wanneer de autoriteit niet reageert binnen drie maanden of als u niet tevreden bent met zijn reactie.

In dit artikel doen we de aspecten van de AVG uit de doeken waarmee u hoogstwaarschijnlijk te maken krijgt. Daarnaast vind u meer informatie in ons artikel over de reikwijdte en over de tekortkomingen van de AVG. U kunt nog meer te weten komen op de EU-startpagina over gegevensbescherming en door de volledige wettekst (beschikbaar in alle EU-talen) te raadplegen.

Kom meer te weten over cyberbeveiliging en hoe u onlinefraude kan vermijden.