Afbeelding
Senior woman wearing glasses using laptop at home

Ondanks de AVG (GDPR) bent u nog steeds verantwoordelijk voor uw eigen online veiligheid

Santander Consumer Bank
05/02/2019
3 minuten

De AVG heeft gezorgd voor de harmonisering van de gegevensbeschermingswetgeving in de EU en garandeert de rechten van burgers. Maar de verordening is niet waterdicht. Consumenten moeten ook zelf maatregelen nemen om zichzelf, hun gegevens en hun geld online te beveiligen.

Wat is de reikwijdte van de AVG (GDPR)?

De AVG zorgt ervoor dat alle EU-burgers in gelijke mate controle hebben over hun persoonsgegevens. De wetgeving verplicht bedrijven in de EU om dergelijke gegevens te beschermen, op straffe van hoge boetes.

In de verordening worden persoonsgegevens gedefinieerd als alle informatie over een natuurlijke persoon. Dat wil zeggen: informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, e-mailadres, identificatienummer, of zelfs de locatiegegevens die uw telefoon verzendt wanneer u op het internet surft.

Hoe beschermt de AVG u online?

Dankzij de AVG worden EU-burgers ingelicht wanneer hun persoonsgegevens worden verzameld, waarom ze worden verzameld en hoe hun gegevens zullen worden gebruikt.

Consumenten moeten toestemming geven vooraleer een organisatie hun gegevens mag gebruiken. Die toestemming moet tegenwoordig op transparantere wijze worden verleend dan voorheen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet langer werken met vooraf aangevinkte selectievakjes. Ook mogen ze geen informatie over het gebruik van consumentengegevens verstoppen in ellenlange voorwaarden die nagenoeg niemand kan ontcijferen.

Dankzij de AVG hebben consumenten ook meer controle over wat bedrijven met hun persoonsgegevens doen. Consumenten kunnen bijvoorbeeld alle gegevens die een organisatie over hen bijhoudt, opvragen, eisen dat de organisatie hun persoonsgegevens wist en bezwaar aantekenen tegen o.m. het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden.

Ten slotte garandeert de AVG dat burgers het recht op schadeloosstelling hebben als ze denken dat hun persoonsgegevens werden misbruikt. Inbreuken op de AVG kun je melden bij de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt ook een gerechtelijke klacht indienen.

Cyberbeveiliging blijft uw verantwoordelijkheid

De AVG is ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer ze worden verwerkt door derden. Maar de verordening kan niet verhinderen dat hackers gegevens op uw of andermans computer stelen. Het is dus uw eigen verantwoordelijkheid om cybersecurityadviezen op te volgen en uw gegevens, apparaten en geld online te beschermen.

U kunt bijvoorbeeld geen beroep doen op de AVG als uw apparaten geïnfecteerd raken met malware. Malware is een overkoepelende term voor virussen, spyware, ransomware, enz. Tip: werk uw computersoftware en telefoon-apps altijd bij wanneer u daarom wordt gevraagd.

Dergelijke updates bevatten namelijk cruciale beveiligingsverbeteringen waardoor u extra wordt beschermd tegen malware en hackers. Installeer en gebruik ook een antivirusprogramma op uw pc.

Soms proberen criminelen u uw persoonsgegevens afhandig te maken. Daar kan de AVG evenmin een stokje voor steken. Dergelijke criminele activiteiten gebeuren meestal via 'phishing-aanvallen'. Daarbij doet een crimineel zich voor als een betrouwbare entiteit (zoals een bank, overheidsorgaan of internetprovider).

Als u een ongevraagde e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om persoonsgegevens of geld, klik dan nooit op links en open nooit de bijlagen. U kunt hier ontdekken hoe u een phishing-e-mail herkent.

We hebben ook een eenvoudige gids opgesteld waarin we de belangrijkste principes van cyberbeveiliging uit de doeken doen. Zo krijgt u een beter zicht op de risico's en hoe u ze kunt beperken.