Afbeelding
Man en vrouw kijken met een klein kindje naar een zonnepaneel

“We moeten de link tussen economische groei en schadelijke koolstofuitstoot doorbreken”

Santander Consumer Bank
18/10/2021
2 minuten

Santander draagt al decennialang haar steentje bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Het ultieme doel: CO2-neutraliteit tegen 2050. Ana Botín, Executive Chairman bij Santander Group, vertelt meer over de groene stappen die de globale bank dagelijks zet én over de ambitieuze ecologische toekomstplannen.

Tegen 2025 zullen alle debet-, krediet- en prepaidkaarten van Santander in de Europese regio gemaakt zijn van duurzame materialen, zoals gerecycleerd pvc of een plasticvervanger op basis van maïs. Het is maar een van de vele ecologisch gestuurde beslissingen van de bankengroep. En dat is niet overbodig. De wereld stevent nog steeds af op een temperatuurstijging van meer dan 3°C deze eeuw, ver boven de opwarmingslimiet van 1,5°C die is vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Dat bleek nog maar eens uit het nieuwe klimaatrapport van de VN. “Als we dat niet voorkomen, zullen de gevolgen voor de wereld zeer ingrijpend zijn”, zegt Ana Botín. “Het goede nieuws is dat het niet te laat is om het te vermijden, maar dan moeten we snel en dus nú handelen. De vooruitgang die we in het komende decennium boeken, zal absoluut cruciaal zijn.”

Welke stappen heeft Santander al gezet?

“Wij meten onze milieuafdruk al sinds 2001. En onze eigen activiteit is sinds vorig jaar CO2-neutraal. We zijn ook een wereldleider in de financiering van duurzame energieprojecten. Vorig jaar alleen al hebben we projecten gefinancierd die genoeg stroom produceerden voor meer dan 10 miljoen huishoudens. We hebben ook onze eerste doelstellingen gepubliceerd voor decarbonisatie in koolstofuitstotende sectoren binnen onze kredietportefeuille, te beginnen met de energiesector. Tegen 2030 zullen we geen financiële diensten meer verstrekken aan elektriciteitsproducenten waarvan meer dan 10 procent van de inkomsten afhankelijk is van steenkool.”

Waaraan werkt Santander nog, gelet op de snelheid waarmee de wereld nu echt wel moet veranderen?

“Tegen september 2022 zullen we onze decarbonisatiedoelstellingen delen voor andere materiaalsectoren, waaronder olie en gas, de automobielindustrie, mijnbouw en metalen. We hebben de ambitie om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Die ambitie geldt voor de eigen activiteiten, die zoals gezegd al voor netto-nuluitstoot staan, en voor alle emissies van klanten die het gevolg zijn van onze krediet-, advies- of beleggingsdiensten.”

“We hebben de belofte gemaakt om tegen 2025 te zorgen voor 120 miljard euro aan groene financiering. Dat wordt 220 miljard tegen 2030. Bovendien zoeken we naar manieren om onze klanten wereldwijd te mobiliseren. We moedigen ze aan om groen te denken in al hun financiële beslissingen, zoals de aankoop van een wagen of de isolatie van hun woning. Uiteraard moeten we de impact van onze eigen activiteiten op het milieu minimaliseren. Zo zullen we tegen 2025 onze volledige elektriciteitsvoorziening halen uit hernieuwbare energiebronnen. De ambitie om energieneutraal te zijn is één stap, maar zoals het Chinese spreekwoord zegt: de reis van duizend mijl begint met één enkele stap.”

Waarom heeft Santander eigenlijk zo’n belangrijke maatschappelijke rol te vervullen?

“De financiële sector speelt een fundamentele rol om een heel voor de hand liggende reden: wij financieren de economie. Als een van 's werelds grootste banken dragen we de verantwoordelijkheid om mensen en bedrijven te helpen om hun uitstoot te verminderen en de overgang naar de groene economie te ondersteunen. We willen daarbij ook een duurzame en veerkrachtige toekomst op lange termijn creëren. Zo moeten we helpen de miljarden te verzamelen die nodig zijn om de groene economie te financieren. Natuurlijk willen we dat economieën groeien, maar we moeten de link tussen groei en schadelijke koolstofemissies doorbreken. Daarom is duurzame energie zo belangrijk.”

Santander geeft om de wereld en dat uit zich op verschillende manieren. Santander spoort haar klanten ook actief aan om mee te werken aan een duurzame economie.