Afbeelding
Gezin werkt in een moestuin

Hoe zorgen we samen voor een duurzame economie?

Santander Consumer Bank
18/10/2021
3 minuten

Onze keuzes als consument hebben een impact op de planeet. Daarom is het cruciaal om stil te staan bij het concept van de duurzame economie, waarbij respect voor mens én milieu centraal staat. Hoe vertalen we dat in het dagelijkse leven? Met andere woorden: hoe kunnen we allemaal ons steentje bijdragen? We geven enkele belangrijke inzichten.

De klimaatopwarming houdt ons allemaal in de ban. De misschien wel belangrijkste boodschap dat het klimaatrapport van de VN ons leert is: het is nog niet te laat, maar we moeten nú actie ondernemen. Gelukkig raken almaar meer mensen ervan overtuigd dat we onze gewoontes effectief moeten aanpassen om onze leefomgeving te laten herademen. Een ethische en verantwoorde duurzame economie, waarbij we ook de daad bij het woord voegen, maakt daar een cruciaal onderdeel van uit. 

Wat is duurzame economie precies?

Een eenvoudig voorbeeldje. U hebt een nieuwe trui nodig. In de winkel valt uw oog op twee mooie exemplaren. Er bestaat een belangrijk verschil tussen beide truien. Het ene kledingstuk is gemaakt van gerecycleerd materiaal en draagt het label ‘eco-friendly’, het andere is het resultaat van massaproductie. Kiest u voor trui nummer 1? Gefeliciteerd, u hebt zojuist een duurzame beslissing genomen. Een duurzame economie bevordert namelijk de groei, ontwikkeling en gelijke kansen in de samenleving, zonder daarbij de planeet te schaden. Ze stimuleert recyclage, hernieuwbare energie, beter gebruik van natuurlijke hulpbronnen, eerlijke toegang tot werk en hoogwaardige werkgelegenheid. Een duurzame economie kan enkel werken als er op korte én lange termijn maatregelen worden genomen om het milieu te beschermen.

De ‘eco-friendly’ trui waarover we net spraken maakt deel uit van de zogenaamde circulaire mode. De productie houdt rekening met de materialen en grondstoffen waarvan een kledingstuk is gemaakt. Een product blijft daarbij zo lang mogelijk in onze samenleving circuleren: via gebruik, hergebruik, reparatie, ruil of schenking, tot het een nieuwe functie krijgt. Als het kledingstuk écht tot op de draad is versleten, wordt het materiaal gerecycleerd of gecomposteerd, met als doel afvalproductie en vervuiling te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen. Lijnrecht daartegenover staat de lineaire mode, waarbij een kledingstuk wordt gemaakt uit de grondstoffen, de koper het draagt en het uiteindelijk zonder pardon op de afvalberg belandt. 

Hoe kunnen we een duurzamere samenleving ontwikkelen?

Als we de overgang naar een duurzamere samenleving willen versnellen, moeten we ons dus zélf inspannen om milieuvriendelijkere beslissingen te nemen rond de goederen en diensten die we aankopen. Het is belangrijk dat bedrijven in de publieke en private sector ook milieu- en sociale maatregelen nemen. Bedrijven en overheden moeten ernaar streven om natuurlijke hulpbronnen beter te beheren om het milieu te beschermen met het oog op toekomstige generaties. 

Duurzame besluitvorming is niet alleen de taak van overheden en instellingen, maar ook van de bredere samenleving. Steeds meer consumenten nemen een ethische, minder vervuilende levensstijl aan en zoeken dus naar bedrijven die hun waarden delen. Mensen die kiezen voor meer milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde goederen en diensten zien dat als hun plicht. Voor de nieuwe generaties is het belangrijk deel uit te maken van de verandering. Ze zijn klant en werken bij bedrijven die de planeet en de mensenrechten respecteren.

Banco Santander is een bank die om de wereld geeft. Zo werkt Santander op een groene manier mee aan de strijd tegen de klimaatopwarming

Het leven draait rond keuzes maken. Opportuniteitskosten kunnen u daarbij helpen.