Afbeelding
Intekenen op een termijnrekening

Intekenen op een termijnrekening: vijf essentiële vragen

Santander Consumer Bank
11/12/2023
4 minuten

Heel wat spaarders zijn op zoek naar een financieel beleggingsproduct dat een mooi rendement, eenvoud en veiligheid combineert. Hoe kan u uw spaarcenten laten opbrengen, als u niet wil beleggen in risicovolle aandelen of beleggingsfondsen? Het antwoord: op een termijnrekening.

Een termijnrekening is een goede keuze voor mensen die op zoek zijn naar een vrij veilige manier om geld dat ze niet meteen nodig hebben, te laten groeien bij een bank. Maar hoe werkt een termijnrekening precies? Dat ontdekt u aan de hand van vijf essentiële vragen.

Wat is een termijnrekening?

Op een termijnrekening wordt uw spaargeld gedurende een vooraf bepaalde termijn geblokkeerd, bijvoorbeeld voor één of twee jaar. De rentevoet die bij de opening van een termijnrekening geldt, blijft constant tot de eindvervaldag. Na het verstrijken van de termijn kunt u als spaarder weer vrij beschikken over het bedrag dat u initieel gestort hebt en de uitbetaalde intrest. Goed om weten is dat de intrest meestal afhangt van de looptijd van de rekening.

Wat zijn de voordelen van een termijnrekening?

Een termijnrekening is een ideale manier om geld dat u niet meteen nodig heeft, in relatieve veiligheid te laten groeien. De drie belangrijkste kenmerken zijn:

  • Vaste opbrengst: bij het openen van de termijnrekening is uw opbrengst na de afgesproken termijn gekend, zonder onaangename verrassingen.
  • Solide rendement: de rente op een termijnrekening ligt vast en is dus niet onderhevig aan schommelingen, wat bij een gewone spaarrekening wel het geval is.
  • Geen kosten: een termijnrekening is volledig gratis.

Benieuwd hoe u makkelijk berekent welke rente uw termijnrekening oplevert? Ontdek de spaarsimulator van Santander Consumer Bank.

Word ik belast op de opbrengst van mijn termijnrekening?

De rente die u na het verstrijken van de duurtijd ontvangt, is in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Stel dat u 10.000 euro stort op een termijnrekening met een rentevoet van 3% en een duurtijd van een jaar. Na dat jaar bedraagt uw rente 300 euro. Dit is uw bruto-opbrengst. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% houdt u hiervan 210 euro per jaar over (70% van 300 euro).

Wat is de looptijd en kan ik mijn termijnrekening vervroegd afsluiten?

De looptijd van een termijnrekening is de periode waarin uw geld vaststaat en rente opbrengt. Looptijden variëren doorgaans van enkele maanden tot meerdere jaren. De keuze van de looptijd hangt af van uw financiële doelen en de mogelijkheid om uw spaargeld gedurende een periode vast te zetten. Als u tijdens de looptijd van uw termijnrekening het gestorte bedrag nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen om uw rekening dus (gedeeltelijk of volledig) vervroegd af te sluiten. Hou er wel rekening mee dat dit enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan wordt en dat het de bank is die elke vraag tot stopzetting geval per geval bekijkt. Aan het vervroegd afsluiten van een termijnrekening zijn ook kosten verbonden. Die kosten worden door de bank bepaald op basis van enkele specifieke factoren, zoals de resterende looptijd en de marktomstandigheden. U zal in elk geval ook een minimumboete van 2% op de resterende looptijd aangerekend worden. Een termijnrekening vervroegd afsluiten is dus iets wat u best enkel doet als er echt geen andere oplossing is.

Een termijnrekening: hoe pakt u het aan?

Om de termijnrekening met het meest interessante rendement te vinden, kunt u verschillende stappen ondernemen:

  • Breng uw spaargeld in kaart. Welk bedrag kunt u voor langere termijn wegzetten, en welk bedrag houdt u bij de hand voor noodgevallen?
  • Vergelijk aanbiedingen van verschillende financiële instellingen. Let hierbij op de verschillen in rentetarieven, looptijden en intekenbedragen. Hou er ook rekening mee dat de rente die u op een termijnrekening ontvangt, netto-rente is waar al belasting op geheven werd. Neem dus steeds de netto-rente als uitgangspunt.
  • Lees aandachtig de voorwaarden en bekijk eventuele instap- en beheerskosten en boetes voor vervroegde opnames.

Meer weten?

Meer weten over de voorwaarden van een termijnrekening bij Santander Consumer Bank? Lees onze informatiefiche voor alle details. Meer informatie vindt u op onze website.