Voorwaarden (cumulatief) om een spaarrekening te openen:

  • U bent een natuurlijk persoon;
  • U bent meerderjarig;
  • U zal de rekening uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken;
  • U verblijft in België en hebt uw officieel adres in België.
  • U bent niet onderworpen aan een maatregel die uw beschikkingsbevoegdheid over uw rekeningen beperkt.

U beschikt over:

  • een Belgische eID of verblijfstitel of een niet elektronische versie;
  • Een Belgisch rijksregisternummer.
  • Een e-mailadres;
  • Een Belgisch mobiel nummer;
  • Een zichtrekening bij een andere Belgische bank (met kantorennet), waarvan u de enige titularis bent. Deze rekening dient als referterekening om u correct te identificeren. Een zichtrekening bij een internetbank wordt niet aanvaard als referterekening. Als u een spaarrekening opent met 2 (mede)houders moet de referterekening identiek dezelfde (mede)houders hebben.