Onze visie

Een verantwoordelijke bank voor lange termijn relaties

 

Het succes van Banco Santander is gebaseerd op een duidelijke missie, visie en waarden die we dagelijks hanteren in onze manier van handelen. Zo bouwen we samen aan een verantwoordelijke bank.

We engageren ons om steeds verantwoordelijk te handelen. Zo bouwen we aan stabiele relaties op lange termijn.

Klanten en medewerkers:

In onze relatie met onze klanten en medewerkers willen we méér doen dan enkel de regels naleven die de lokale en Europese wetgeving ons oplegt. We willen de verwachtingen inlossen van mensen op een excellente manier. En dit door de manier waarop we de dingen doen: simpel, persoonlijk en eerlijk.

Gemeenschap en aandeelhouders:

De groep Santander focust op activiteiten waarbij ze een zo groot mogelijk positieve bijdrage kan leveren om mensen en bedrijven te helpen groeien op een gezonde en duurzame manier.